Η Makita Ελλάς Α.Ε. ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1999 και είναι θυγατρική της Makita Corporation. Η πορεία της στην ελληνική αγορά επαγγελματικών και κηπευτικών εργαλείων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων είναι σταθερά εντυπωσιακά ανοδική, στηριζόμενη στην ποιότητα των εργαλείων της και τη συνεχή προσαρμογή της στις ανάγκες της αγοράς.

Για την καλύτερη διανομή των προϊόντων της στην Ελλάδα, η Μakita, χρησιμοποιεί ένα δίκτυο επαγγελματιών ικανό να καλύψει όλη τη χώρα. Οι δικοί μας λοιπόν συνεργάτες με την κατάλληλη υποστήριξη από την εταιρεία, είναι οι μόνοι που μπορούν να αξιολογήσουν την υψηλή ποιότητα των εργαλείων Makita.

Η δική τους παρέμβαση δημιουργεί μια αυθεντική πρόσθετη αξία:
Ανάλυση των ειδικών αναγκών και επιλογή του σωστού εργαλείου και εξαρτήματος, που θα είναι τα κατάλληλα για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του επεγγελματία.